Sport

Aktualności

Historia szkoły

O szkole

Historia szkoły

Krótko o reformie oświaty:

W nowym ustroju szkolnym wprowadzonym ustawą o systemie oświaty,  powołano do życia gimnazja, które są etapem wprowadzającym uczniów w świat wiedzy, w świat kultury i sztuki. Nauczyciele w gimnazjum powinni pobudzać i rozwijać indywidualne zainteresowania ucznia, przygotowywać go do dalszej edukacji i aktywności w życiu społecznym. 
Historia związana z gimnazjami:

Z pojęciem „gimnazjum” spotykamy się już w starożytności. Był to wówczas w Grecji park z budynkiem przeznaczonym do uprawiania ćwiczeń fizycznych, a także miejsce spotkań i dysput filozofów i uczonych. Za czasów hellenistycznych była to publiczna szkoła średnia. Termin „gimnazjum” powróciło w epoce Odrodzenia na oznaczenie szkół humanistycznych różnych typów.  Szczególny wpływ na kształt gimnazjów wywarło gimnazjum Johannesa Sturma  założone w 1538 r. w Strasburgu. W Polsce głośne były gimnazja protestanckie w Gdańsku, Toruniu, Pińczowie. W czasach Komisji Edukacji Narodowej gimnazja przemianowane zostały na szkoły wojewódzkie. W czasie zaborów na ziemiach polskich działały gimnazja zaborcze. W okresie dwudziestolecia międzywojennego istniały najpierw 8 – letnie gimnazja dla młodzieży w wieku 10-18 lat. Po reformie przeprowadzonej w 1932 roku powstały 4- letnie gimnazja ogólnokształcące  i zawodowe oparte na sześciu klasach szkoły powszechnej. Gimnazja w takim kształcie przetrwały do 1948 roku. Dzięki reformie systemu edukacji narodowej w 1999r. odrodziło się gimnazjum.
Powołanie gimnazjum w Suszcu:

Zgodnie  z ustawami kompetencyjnymi  Rada Gminy Suszec uchwałą nr VIII/23/55/99 z dnia 31 marca 1999r. w sprawie ustalania sieci publicznych gimnazjów i ich obwodów, prowadzonych przez Gminę Suszec, utworzyła   3 gimnazja, w tym Gimnazjum  Publiczne w Suszcu.

 

Aktualności

Kontakt

  • Oddziały gimnazjalne przy Szkole Podstawowej w Suszcu
    Szkoła Podstawowa w Suszcu, ul. Szkolna 130

    DYREKTOR SZKOŁY ANETA HANAK

    ZASTĘPCA DYREKTORA SZKOŁY RENATA ZAJĄC
  • 32 21 24 219

Galeria zdjęć